TAHLiL SONUçları
Tahlil yardım
Pestisit analizleri
Su analizleri
gıda kontrolleri
kamu spotları

  ACİL: 112
  KAN TAHLİLLERİ
  Lefkoşa B.N.H: 228 5441 - 223 4789
  Mağusa Devlet Hastanesi: 364 8520
  Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 815 5097   yasalar   irtibat   ilkyardım   diş sağlığı   çevre    hekimlerimiz    eczaneler    bize ulaşın    ara    linkler

Kuruluş ve tarihçe Bakanlık teşkilatı Koordinasyon Kurulu
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Devlet Laboratuvarı
İlaç ve Eczacılık Dairesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler
 
Koordinasyon Kurulu
 
                İlgili Formlar      İletişim       Yasa ve Tüzükler        Üyeler        Tüp Bebek Merkezleri                                                               
                Kurulun faaliyet ve görevleri
 

KOORDİNASYON KURULU
57/2014 sayılı “İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli” ile ilgili kuralları düzenleyen yasa tahtında Bakanlar Kurulu tarafından 2 yılda bir atanan 11 üyeden oluşmaktadır.

Koordinasyon Kurulu, 57/2014 sayılı İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasa ve bu yasa altında oluşturulan tüzüklerden aldığı yetki ile tüm kurum, kuruluş ve merkezleri denetleyerek ruhsatlandırır ve yaptıkları tüm işlemler ile ilgili kararlar alır. Koordinasyon Kurulu, 57/2014 sayılı Yasa uyarınca yaptığı görevleri yerine getirebilmek için:

• Doku ve Organ Denetleme Komitesi,
• Hücre ve Üremeye Yardımcı Tedavi Denetleme Komitesi,
• Ruhsatlandırma Komitesi ve
• Etik Onay Komitelerini

   oluşturmuştur.

[ ]


KOORDİNASYON KURULUNUN FAALİYET VE GÖREVLERİ
Koordinasyon Kurulu, Şubat 2015’te "İnsan Hücre Doku ve Organ Nakli ile ilgili Kuralları düzenleyen yasa" tahtında kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.
Koordinasyon Kurulu, Bakanlar Kurulunun atadığı 11 üyeden oluşur ve 2 yıl süreyle görev yapar. Kurulun başkanı yasa gereği Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olur. Kurul, Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından belirlenmiş bir avukat, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin önerdiği bir üyesi ve alanında uzmanlaşmış 8 tıp doktorundan oluşmaktadır. Kurul, Hücre, Doku ve Organ Nakli ile ilgili stratejileri belirler. Bu alanda faaliyet gösteren merkez ve kuruluşları ruhsatlandırmak ve denetlemek, kamuyu bilgilendirmek ve hasta bekleme listelerini ve organ bağış listesini oluşturmak görevleri arasındadır. Bu görevleri oluşturmuş olduğu Etik Onay, Ruhsatlandırma, Doku ve Organ Denetleme Komitesi ve Hücre ve Üremeye Yardımcı Tedavi Denetleme Komitesi ile birlikte yapar.

KKTC’de, yukarda bahsedilen yasanın uygulamaya girmesinden sonra yaklaşık 2 yıllık dönemde 21 hastaya başarılı şekilde böbrek nakli ameliyatı yapılmıştır. Bunların 12’si beyin ölümü gerçekleşen hastalardan, ailelerinin bilinçli ve duyarlı bağışları sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağışlarla 12 hastamız sağlığına kavuşmuş ve hayata daha umutla bağlanmıştır. Organ bağışında bulunan bu ailelerle hastalarımız ve biz şükran borçluyuz. 9 hastaya ise kendi yakınlarından oluşan canlı vericilerden alınan böbrekle nakil ameliyatları, yasanın öngördüğü şekilde başarıyla yapılmıştır. Hiçbir hastada veya canlı vericide komplikasyon gelişmemiştir. Böbrek nakli yapılan hastaların veya yakınlarına böbrek veren canlı vericilerinde komplikasyon gelişmemiş ve hepsi de sağlıklı olarak evlerine gönderilmiştir.

Beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan hastaların organları yasanın öngördüğü şekilde öncelikle KKTC yurttaşları arasında ihtiyacı olan hastalara verilir. Bunun dışındaki durumlarda tıbbi uygunluk olması halinde Koordinasyon Kurulu’nun, TC Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Türkiye’de ihtiyacı olan hastalara gönderilir. Ülkemizde Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan böbrek bekleme listesinde 155 hasta mevcuttur (Ekim 2017). Organ Bağışı ile bekleyen hastalarımızın sağlığına kavuşturulması mümkündür. Bu nedenle tüm halkımıza organ bağışı yapmaları çağrısında bulunmak istiyoruz.

Organ Bağışı için www.saglikbakanligi.com adresinden formlar, Koordinasyon Kurulu, organ ve doku bağış formuna ulaşılarak veya KKTC Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu sekreteryasından şahsen başvurarak bağış yapabilirsiniz. Formun imzalanarak sekreteryaya iletilmesi ile organ bağış kartı tedarik edilebilir.  

ÖNCELLİKLE ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA DUYARLI OLAN HALKIMIZA ve DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN MEDYA KURULUŞLARINA ve EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ.
ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR...

KKTC Sağlık Bakanlığı
Koordinasyon Kurulu adına
Kemal Deniz Dana

[ ] KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
 
Kemal Deniz Dana   Kurul Başkanı (Müsteşar)
Dr. Musa Olgu   Genel Sekreter (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)
Dr. Düriye Deren Oygar   Üye (Nefroloji Uzmanı)
Dr. Minel Özen   Üye (KTTB Temsilcisi)
Dr. Hasan Birtan   Üye (KVC Uzmanı)
Dr. Burak Kavuklu   Üye (Genel Cerrahi Uzmanı)
Dr. Süleyman Uluçay   Üye (Üroloji Uzmanı)
Dr. Faika Deniz   Üye (Anestezi ve Rean. Uzmanı)
Dr. Adil Özyılkan   Üye (Göz Hastalıkları Uzmanı)
Dr. Dilek Yazman   Üye (Hematoloji Uzmanı)
Av. Feyzi Hansel   (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Temsilcisi)
Ahmet Varoğlu   (Sekreterya)
Öngün Akkor   (Otomasyon)
Av. Fatme Memich   (Sekreterya - Hukukçu)

[ ] F O R M L A R
 
             
1 Form ORGAN VE DOKU BAĞIŞ FORMU
Organ ve doku bağışı yapacak kişiler için düzenlenen kayıt formudur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
2 Form DOKULARIN ÜLKEYE GİRİŞ FORMU
Kaynağı ölü veya canlı vericiler olan dokuların ülkeye girişi için doldurulan başvuru formudur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
3 Form ÜREME HÜCRELERİNİN VE EMBRİYOLARIN ÜLKEDEN ÇIKIŞ FORMU
Üreme hücrelerinin ve embriyoların ülkeden çıkışı için doldurulan başvuru formudur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
4 Form ÜREME HÜCRELERİNİN VE EMBRİYOLARIN ÜLKEYE GİRİŞ FORMU
Üreme hücrelerinin ve embriyoların ülkeye girişi için doldurulan başvuru formudur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
5 Form BÖBREK İÇİN ACİL HASTA BİLDİRİM FORMU
Acil çağrı yapan nakil merkezi için böbrek bildirim formudur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
6 Form KALP İÇİN ACİL HASTA BİLDİRİM FORMU
Acil çağrı yapan nakil merkezi için kalp bildirim formudur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
7 Form KARACİĞER İÇİN ACİL HASTA BİLDİRİM FORMU
Acil çağrı yapan nakil merkezi için karaciğer bildirim formudur.
İNDİR
indir
 
      [ ]      


 YASA VE TÜZÜKLER
 
             
1 Form İNSAN HÜCRE, DOKU VE ORGAN NAKLİ İLE İLGİLİ KURALLARI
DÜZENLEYEN YASA

(57 - 2014)
İNDİR
indir
 
             
             
             
2 Form ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ TÜZÜĞÜ
381-2016 Madde 32 altında yapılan tüzük
İNDİR
indir
 
             
             
             
1 Form ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ TÜZÜĞÜ
503-2016 Madde 32 altında yapılan tüzük
İNDİR
indir
 
             
      [ ]       TÜP BEBEK MERKEZLERİ
57/2014 sayılı “İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli”
ile ilgili kuralları düzenleyen yasa tahtında ülkemizde faaliyet gösteren tüp bebek merkezleri
nin listesi şöyledir:

 MERKEZLER  TELEFON  FAX  ADRES  WEB
 Kıbrıs  227 9342  228 7833  143, Bedreddin Demirel Cad, Lefkoşa
 UKCFA  366 6151  366 2316  Eşref Bitlis Cad, Mağusa
 Dünya  816 0970  816 0968  Yeni Liman Yolu, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Girne
 EURO IVF  0533 828 8111    Mete Adanır Cad, No: 8, Girne
 Doğuş  228 1194  228 2633  Şht. Mustafa Sk, No: 19, Yenişehir, Lefkoşa
 Gyno Life  225 5685  225 5684  Ragıp Kenan Sk, No: 8, Taşkınköy, Lefkoşa
 Kolan Tüp Bebek  680 8080  224 0814  Atatürk Cad, No: 13, Gönyeli, Lefkoşa
 Ortadoğu ve Balkanlar  366 3217  366 6253  Mağusa Yaşam Hastanesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Mağusa
 Sevinç  227 3781  229 1781  Şht. Biray Mustafa Sk. Yenişehir, Lefkoşa
 Toygar & Taylan (Euro Care)  444 3555    Şht. Mustafa Ruso Cad, No: 151, Hamitköy, Lefkoşa
 YDÜ Hastanesi  444 0535  675 1090  YDÜ Üniversitesi Hastanesi, Lefkoşa

[ ]

  İ L E T İ Ş İ M
   Telefon: 228 3173 - 150
  Faks: 228 3893

 

  
  e-posta
     

    www.saglikbakanligi.com

 
[ ]