Thalassaemia Merkezi (Kan Bankası)


Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan 12 yatak kapasiteli, Thalassaemia Merkezi'nde ülkemizde bulunan 168 Thalassaemia hastasına mesai saatleri dahilinde hizmet verilmektedir.

 

1960'lı yıllarda Thalassaemialı hastalar kendi olanakları ile düzensiz olarak temin edebildikleri kanlarla hayatlarını idame ettirmeye çalışırken, hasta çocuklar, komplikasyonlarla ancak 10-12 yaşlarına kadar yaşamlarını sürdürebiliyorlardı.

1978 yılında başlatılan bilimsel çalışmalarla, Thalassaemia Kontrol Programı Stratejisi saptanmış, bu programa göre koruyucu önlemler ve Thalassaemialı hastaların tedavisine yönelik yeni gelişmelerin takip edilerek uygulanmasına başlanmıştır.

Thalassaemia Kontrol Programınca 20 yıldan bu yana sürdürülen çalışmalarının sonuçlarını Thalassaemia vakalarının yaş gruplarına göre dağılımı göstermektedir.

Tarama, genetik danışmanlık ve prenatal tanı sonucunda yeni Thalassaemialı bebek doğumu son yıllarda sıfırlanmıştır.

Nitekim 0-10 yaş grubunda yer alan Thalassaemialıların %4.3 gibi düşük bir oranda olması bu çalışmanın başarısının bir ölçüsüdür. Thalassaemialıların % 66.7’si 20 yaş ve üzerinde yer almaktadır ve normal yaşama uyum sağlamaktadırlar.