TAHLiL SONUçları
Tahlil yardım
Pestisit analizleri
Su analizleri
gıda kontrolleri
kamu spotları

  ACİL: 112
  KAN TAHLİLLERİ
  Lefkoşa B.N.H: 228 5441 - 223 4789
  Mağusa Devlet Hastanesi: 364 8520
  Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 815 5097   yasalar   irtibat   ilkyardım   diş sağlığı   çevre    hekimlerimiz    eczaneler    bize ulaşın    ara    linkler

Bakanlık Merkez Bölümü Koordinasyon Kurulu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Devlet Laboratuvarı Dairesi İlaç ve Eczacılık Dairesi
 
Hizmet Formları
 
DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
 
             
1 Form Devlet Laboratuvarı Dairesi:
DENEY TALEP FORMU (Türkçe)
Kuruma müracaatta bulunan müşterilerin talep ettikleri deneylere ait işler için doldurdukları bilgileri kapsayan formdur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
2 Form Devlet Laboratuvarı Dairesi:
DENEY TALEP FORMU (İngilizce)
Kuruma müracaatta bulunan müşterilerin talep ettikleri deneylere ait işler için doldurdukları bilgileri kapsayan formdur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
3 Form Devlet Laboratuvarı Dairesi:
DENEY HİZMET PROFİLİ
Devlet Laboratuvarı'nda verilen hizmetlere ait ayrıntılı bir listenin sunulduğu formda çeşitli analizler ve ücretler de sunulmaktadır.
İNDİR
indir
 
             
             
             
4 Form Devlet Laboratuvarı Dairesi:
DENEY BAŞVURU HİZMET ŞARTLARI VE SÖZLEŞMESİ
Devlet Laboratuvarı Dairesi, Başvuru Hizmet Şartları ve Sözleşmesi.
İNDİR
indir
 
             
             
             
5 Form

Devlet Laboratuvarı Dairesi:
ANALİZ ÜCRETLERİ FORMU
Yapılan çeşitli analizlere ait ücretlerin dökümü.

İNDİR
indir
 
             
             
             
6 Form Devlet Laboratuvarı Dairesi:
MİKROBİYOLOJİ DENEY HİZMET PROFİLİ
Devlet Laboratuvarı'nda Mikrobiyoloji alanında verilen hizmetlere ait ayrıntılı bir listenin sunulduğu formda çeşitli analizler ve ücretler de sunulmaktadır.
İNDİR
indir
 
             
             
             
7 Form Devlet Laboratuvarı Dairesi:
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ
Devlet Laboratuvarı'nda alınacak numunelere ilişkin kriterler sunulmaktadır.
İNDİR
indir
 
             
             
 

KKTC’de yürürlükte olan mevzuata uygun olarak her çeşit ham ve mamül maddelerin kalite kontrol analizlerini, adli kimya analizlerini, pestisit kalıntı analizlerini, besin ve suların kalite kontrol analizlerini besin ve çevre maddelerinde radyasyon tayini ve tesbitlerini, çevre kirliliğine neden olan maddelerin analizlerini ve tıbbi analizler dışında her türlü kalitatif ve kantitatif kimyasal analizleri yaparak yürürlükteki mevzuat uyarınca dışalım ve dışsatım için gerekli

         SAĞLIK,
         KALİTE ve
         RADYASYON SERTİFİKALARINI
düzenler.

KURUM:
1- İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi:
Her türlü ilaç ve ilaç girdi maddelerinin kalite kontrol ve analizlerini yapar. Sanayi girdi maddeleri ile sanayi ürünlerinin kalite kontrol ve kimyasal analizlerini yapar. Kimyasal gübreler, kozmetikler ve çeşitli temizlik maddelerinin (Sabun, deterjan ve benzeri) analizlerini yapar. Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

2- Adli Kimya Fen Şubesi:
Uyuşturucu maddelerin analizlerini yapar; toksikolojik analizleri yapar; post mortem (otopsi) örneklerinin analizlerini yapar; Kriminal olaylarda emareler ve örnekler üzerindeki kan ve meni lekelerinin saptanmasını ve grup tayinini yapar.

İlgili resmi kuruluşlar ve gerektiğinde özel ve tüzel kişi ile kuruluşlarca yapılan başvuruları cevaplandırıp çeşitli adli kimya-fen konularında analizler yapar, görüş ve önerilerini içeren raporları düzenler ve yapılan analizlerle ilgili istatistikler tutar.

3- Besin Analizleri Şubesi:
Her türlü besin maddeleri ile herhangi bir işlemden geçmiş hazır besinlerin ve bunların yapımında kullanılan girdi maddeleri ve katkı maddelerinin Kimyasal analizlerini yapar. İçme ve kullanma sularının kimyasal analizlerini yapar. Her türlü hayvan yemi ve bunların girdi maddelerinin analizlerini yapar. Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

4- Mikrobiyoloji Şubesi :
Besinlerin, suların, kozmetiklerin ve ilaçların mikrobiyolojik analizlerini yapar. Devlet Laboratuvarına kalite kontrol için gönderilen örneklerde gereksinim duyulan her türlü mikrobiyolojik analizleri yapar. İlaçların pirojenite, sterilite ve toksisite deneylerini yapar. Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

5- Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi:
Besinlerde, hayvan yemlerinde ve diğer maddelerde pestisit kalıntı analizlerini yapar. Besinlerde hormon ve büyümeyi düzenleyici maddelerin kalıntı analizlerini yapar. Tarımsal ilaçların formulasyon analizlerini yapar.
Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.

6- Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi:
Besin ve çevre maddelerinde radyasyon tayin ve tespitlerini yapar. Çevre taramaları yaparak ülkemiz tabii – fonradyoaktivite miktarlarını saptamak ve radyasyon haritalarını hazırlamak. Radyasyon erken uyarı sistemini çalıştırmak ve denetlemek. Havada, suda ve toprakta çevre kirliliği yapabilecek etkenleri analizlerle saptar. Atık suların her türlü analizlerini yapar. Analiz raporlarını usulüne göre düzenler ve istatistikler tutar. Analiz bulgularına göre örneklerin sağlık ve kalite yönünden mevzuata ve standartlara uygun olup olmadığını saptar.