TAHLiL SONUçları
Tahlil yardım
Pestisit analizleri
Su analizleri
gıda kontrolleri
kamu spotları

  ACİL: 112
  KAN TAHLİLLERİ
  Lefkoşa B.N.H: 228 5441 - 223 4789
  Mağusa Devlet Hastanesi: 364 8520
  Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 815 5097   yasalar   irtibat   ilkyardım   diş sağlığı   çevre    hekimlerimiz    eczaneler    bize ulaşın    ara    linkler

Bakanlık Merkez Bölümü Koordinasyon Kurulu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Devlet Laboratuvarı Dairesi İlaç ve Eczacılık Dairesi
 
Hizmet Formları
 
BAKANLIK MERKEZ BÖLÜMÜ
 
             
1 Form Bakanlık Merkez:
TIP İHTİSAS ÖĞRENCİ KİMLİK FİŞİ
Burslu öğrenci tanıtım belgesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından burs verilen öğrencilerin kimlik ve okul bilgilerine kısa sürede ulaşmak için düzenlenir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
2 Form Bakanlık Merkez:
ÖĞRENCİ TAAHHÜTNAME VE KEFALET SENEDİ
Burslu öğrencilerin Burs Tüzüğündeki koşulları kabul ettiğine dair belgedir. 15 YTL'lik Damga Pulu ile birlikte doldurulur ve şahitler huzurunda imzalanır.
İNDİR
indir
 
             
             
             
3 Form Bakanlık Merkez:
TIP İHTİSAS BURSLARI İLE İLGİLİ DOSYA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İÇİN BİLDİRİM BELGESİ

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin burs almak için yapmaları gereken işlemler için düzenlenen belgedir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
4 Form Sağlık Kurulu:
YURTDIŞI SEVK İÇİN TAAHHÜTNAME
Sağlık Kurulu kararı ile Türkiye'deki üniversite veya devlet hastanelerine sevk edilen hastalara ait taahhütnamedir. "F" bendinde belirtilen üçüncü bir ülkede tedavisini yaptırmak isteyen hastaların sevk ve ödemeleri konusunda uyulması gereken koşullara ait hususları içermektedir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
5 Form Sağlık Kurulu:
İLAÇLI STENT UYGULAMASI İÇİN TAAHHÜTNAME
Hastalara uygulanan ilaçlı stent takılması durumunda; hangi ilaçlı stentin ödenebileceği konusunda bilgi ve aynı zamanda tedaviye gidecek hastaların bu uygulamayı kabul ettiğine dair tahhütnamedir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
6 Form Sağlık Kurulu:
ÖZEL HASTANELERE SEVK İÇİN TAAHHÜTNAME
KKTC Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'deki özel hastaneler arasında imzalanan protokole göre sevk edilen hastaların protokol dışındaki ücretlerin hastanın kendisi tarafından ödeneceğininkabul edilmesine dair taahhütnamedir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
7 Form Sağlık Kurulu:
HASTANIN ÖZEL HASTANELERE GİTMESİ İÇİN VERDİĞİ BEYANNAME
Sağlık Kurulu kararı ile TC'ye gönderilen hasta; üniversite, devlet veya protokol imzalanmış özel hastanelerde tedavisini yaptırmak istemiyorsa, kendi tercihini kullanıp özel hastanelerde tedavi yaptırıp "TC Üniversiteleri Kıstasları" üzerinden ödemenin yapılmasını kabul ettiğine dair imzaladığı beyannamedir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
8 Form Sağlık Kurulu:
HASTAYA STENT TAKILMASI İÇİN YAPTIĞI DİLEKÇE
Sağlık Kurulu kararı ile TC'ye stent takılması için sevk edilen hastanın ilaçlı stendi tercih etmesi halinde kullanılan ilaçlı stent ücretinin İtiraz Kurulu'nda görüşülmesi için yaptığı dilekçedir.
İNDİR
indir