SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ 2006

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ
İNDİR
indir
Hastaneler, poliklinikler, Aşı ve diş oranları, laboratuvar verileri, ilkyardım oranları, Kan Bankası verileri, Doğum kayıt verileri, Eczane verileri, Kanser verileri, Radyoloji-Odiyoloji verileri, Taburcu hasta oranları, Bülent Ecevit Kronik Hastalıklar Hastanesi verileri, İbn-i Sina Hastanesi oranları...
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ
İNDİR
indir
2006 YILI FAALİYET RAPORU
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ
İNDİR
indir
Sağlık Merkezleri Poliklinik oranları, çevre sağlığı verileri, yapılan teftişler, ilkyardım oranları, Bulaşıcı hastalık oranları, bakım hizmetleri...
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ
İNDİR
indir
2006 YILI FAALİYET RAPORU
DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
İNDİR
indir
Bakanlık ve kurumlardan alınan veriler, ilaç analizleri, kimyasal analizler, pestisit analizleri, adli kimya-fen analizleri, besin analizleri, mikrobiyolojik analizler, radyoloji ve çevre analizleri...
BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
İNDİR
indir
2006 YILI FAALİYET RAPORU
BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
İNDİR
indir
2006 ENVANTER VERİLERİ
İLAÇ VE ECZACILIK
DAİRESİ
İNDİR
indir
2006 YILI FAALİYET RAPORU

GERİ DÖN